Hvordan virker den?

Sammen med skandinaviske universitets – og forskningsmiljøer ble X-it luktfjerner utviklet og patentert. Arbeidet med å utvikle en luktfjerner som fjernet vond lukt uten å lukte tok opp mot 10 år.

X-it er en helt ny måte å løse luktproblemer på, fordi X-it fjerner den vonde lukten uten å etterlate en ny lukt. X-it nøytraliserer og fjerner luktmolekyler ved å reagere med dem kjemisk eller ved forskjellige bindingsmekanismer som gjør at de kan nøytraliseres og felles ut. Populistisk sagt blir lukten kapslet inn av X-it spray, og de mikroskopiske partiklene faller ned. Partiklene er ufarlige og legger seg på overflater. Dette blir vasket eller støvsuget opp ved normalt renhold. X-it er miljøvennlig siden det kun inneholder vannløselige salter og mineraler som finnes i naturen. Stoffet er derfor ikke giftig eller allergifremkallende.

X-it nøytraliserer og fjerner luktmolekyler

1. enten ved å reagere med dem kjemisk slik at luktmolekylene endrer form slik at de ikke lukter, eller
2. ved forskjellige bindingsmekanismer som gjør at luktmolekylene nøytraliseres og felles ut.

X-it føres i disse butikkene